CSR

مسئولیت اجتماعی شرکت ها (CSR)

مجموعه وظایف و تعهداتی که شرکت می تواند در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، انجام دهد را مسئولیت اجتماعی شرکت می نامند. مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در پیوند با مسئولیت شرکت در برابر جامعه، انسان‌ها و محیطی است که شرکت در آن فعالیت می‌کند. 

سازمان ها در قبال اجتماع و ذینفعان، بطور منظم و داوطلبانه، گزارشی از برنامه‌ها و شاخص‌های عملکردی خود را در چارچوب‌های متفاوتی تهیه و منتشر می کنند. این گزارش‌ها که معمولا به‌طور سالانه تهیه و منتشر می‌شود، در حوزه مسئولیت های اجتماعی سه سرفصل اصلی را دربر می‌گیرد:

  • عملکرد اجتماعی    

  • عملکرد اقتصادی

  • عملکرد زیست محیطی

CSR-symbol

مسئولیت اجتماعی و سازمان های مردم نهاد

سازمان مردم نهاد (NGO) در کلی‌ترین معنایش، به سازمانی اشاره می‌کند که مستقیماً بخشی از ساختار دولت محسوب نمی‌شود، اما نقش بسیار مهمی به‌عنوان واسطه بین فرد فردِ مردم و قوای حاکم و حتی خود جامعه ایفا می‌کند.

انجمن اطلاع رسانی دیابت گابریک به عنوان یک سازمان مردم نهاد (NGO)، بالغ بر ۱۲ سال است که در زمینه آموزش دیابت در تهران و شهرستان ها برای تمامی گروه های افراد دیابتی در تمام سنین با هدف پیشگیری از ابتلا به دیابت و کنترل آن و جلوگیری از بروز عوارض دیابت فعالیت می نماید. این انجمن تا کنون حدود ۱۰۳.۰۰۰ فرد مبتلا به دیابت را تحت خدمات آموزشی خود قرار داده که تعداد زیادی از این افراد را کودکان و خانواده هایشان تشکیل می دهند.
لذا جهت ادامه این مسیر خطیر و پوشش آموزشی شهرستان های محروم نیازمند حمایت سازمان ها و شرکت ها در راستای مسئولیت اجتماعی شان هستیم تا بتوانیم جامعه را به سمت زندگی سالم و بدون عوارض دیابت (نابینایی، نارسایی کلیه، قطع عضو، سکته قلبی و مغزی و….) پیش ببریم.

برای پیوستن به حامیان گابریک با شماره زیر تماس حاصل فرمائید:

۰۲۱-۸۲۴۳۳ داخلی چهار

حامیان گابریک در سال ۱۳۹۷