home

Header-1350x180

سونامی دیابت هر ساله نزدیک به ۱۰ درصد از بودجه سلامت کشور را به خـود اختصاص داده و متاسفانه نیمی از این رقم مستقیما صرف هزینه مدیریت و درمان عوارض این بیماری می گردد.

این در حالیست که با افزایش آگاهی و آموزش افراد مبتلا به دیابت می توان از بروز عوارض پیشگیری کرد.

حامی شو! 

آمار دیابت چاقی کودکان
حمایت از کودکان دیابتی
محصولات خیریه
محصولات خیریه
مسئولیت اجتماعی شرکت ها